• Biuro podatkowe

Cennik

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z Klientem i są zależne od kilku czynników:

  • Rodzaju prowadzonej działalności (np. handel, produkcja, usługi)
  • Zasady rozliczania (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt)
  • Ilości dokumentów księgowych (faktury sprzedaży, zakupu, wyciągi bankowe, ewidencja środków trwałych i inne dokumenty księgowe)
  • Ilości zatrudnionych pracowników
  • Sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
  • Indywidualnych wymagań klienta

Świadczenia rodzinne